VERP-oxEnterprise Solution


 

 

VERP - oxEnterpiseSolution е софтвер за следење на целокупното работење на фирмите, кој со својата модуларна организација овозможува навремена информираност, точност, прецизност и едноставност во работењето.

VERP - oxEnterpiseSolution покрај другото, се одликува и со лесна прилагодливост на новите потреби.
VERP - oxEnterpiseSolution е скалабилен во однос на големината на фирмата, што значи дека може да го користат мали фирми, но и фирми со сложена хиерархиска и систематизациона структура. Имплементиран е во повеќе од 280 компании, со инсталирани над 400 лиценци, на кои се води книговодство на повеќе од 4000 фирми.

Зошто VERP-oxEnterprise Solution?Повеќе

Enterprise Solution


Комплетно решение за финансиско и материјално работење, малопродажба, производство...

Повеќе

InfoSystem


Софтвер за изработка и презентирање на информативни и промотивни пораки.
Клиент/Сервер решение.

Повеќе

Portal Builder


Софтвер со кој се прават web портали за Workflow и Business Proces Management. Дизајн на текови на процеси...

Повеќе

Софтвер за фактурирање


Брза и лесна изработка на фактури. Печатење на неколку форми на фактури, фискална сметка...

Повеќе

Евиденција на раб. време


Пресметува работни саати според податоците за влез и излез кои ги запишува Читач...


Повеќе

Рецепција


Евиденција, прегледи и извештаи на резервации, пријави и ноќевања, мини бар и други услуги.


Повеќе

Телефонска Централа


Евиденција на сите појдовни и дојдовни повици од Вашата телефонска централа.


Повеќе

Приемен


Апликација за евиденција на кандидати за студенти.Повеќе

Регистар


Апликација за евиденција на индустриски зони, која ја води Секторот за развој во општината.


Повеќе

SiteLock


Апликација која овозможува сурфање само на една веб страна. Се користи...


Повеќе

Web design


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusantium dignissimos, laboriosam omnis non. Quisquam aut quae corporis ipsum quibusdam quidem.

Повеќе