SMS-Сервис


Мобилна апликација SMS - Sender

Мобилната апликација SMS - Sender е апликација која ви овозможува испраќање на смс пораки кон неограничен број на контакти.

SMS-Sender се инсталира на вашиот телофон од кој сакате да бидат испраќани смс пораките.

За да зададете на кого ќе испратите смс порака се користи web страна на која ги внесувате телефонските броеви до кои треба да стигне смс пораката. Вие бирате на колкава бројка на клиенти ќе пуштите одредена смс порака чија што содржина сами ја креирате. Со помош на web страната ќе можете брзо и едноставно да ја конфигурирате вашата смс порака.

 

Мобилната апликација има можност да се интегрира со нашиот десктоп програм oXEnterprpsieSolution во модиулот Сервис во малопродажба, преку кого ќе можете да праќате смс пораки кон вашите комитенти.

Оваа апликација можат да ја користат сите оние кои сакаат да го развијат својот mobile маркетинг. Може да се користи за известување, реклама, оглас и сл.

 

Апликацијата работи на Аndroid оперативен систем. 

Дневниот лимит на бројот на смс пораки кои можете да ги испратите зависи од вашиот мобилен оператор.