Приемен

Priemen е апликација за евиденција на кандидати за студенти.

Брзо и лесно внесување на податоците.

SQL база на податоци.

Во базата на податоци се веќе внесени средните училишта, општините, факултетите.

Податоците се внесуваат поделени по учебни години и уписни рокови.

Се внесуваат оценките од сите години во средно, а програмата пресметува се што треба.

Преглед и печатење на списоци генерирани според разни критериуми: бодови, националност, општина, струка…

Време потребно за обука на внесувачи на податоци 10 минути.