ШТО Е Vertex ERP?

Vertex ERP е софтвер наменет за следење на целокупното работење на фирмите, кој со својата модуларна организација овозможува навремена информираност, точност, прецизност и едноставност во работењето.

Vertex ERP покрај другото, се одликува и со лесна прилагодливост на новите потреби.

Vertex ERP е скалабилен во однос на големината на фирмата, што значи дека може да го користат мали фирми, но и фирми со сложена хиерархиска и систематизациона структура. Имплементиран е во повеќе од 280 компании, со инсталирани над 400 лиценци, на кои се води книговодство на повеќе од 4000 фирми.

ЗОШТО Vertex ERP?

  • Затоа што нашите софтверски решенија се точни и прецизни;
  • Затоа што со користењето на нашиот софтвер се зголемува продуктивноста на вработените, се зголемува ефективноста и ефикасноста, а тоа придонесува до намалување на трошоците на корисникот;
  • Затоа што нудиме решенија кои се едноставни и лесни за користење од страна на корисниците;
  • Затоа што имаме големо искуство во анализирање на бизнис процесите во фирмите и изработка на решенија според потребите на фирмите;
  • Затоа што имаме големо искуство во имплементација на голем број на софтверски решенија во фирми од различни сектори со различни дејности низ цела држава;
  • Затоа што нудиме секакви консултации, поддршка и одржување со backup-ирање на податоците;
  • Затоа што ги прифаќаме советите, идеите и забелешките од корисниците за  надградување и усовршување на софтверот;
  • Затоа што ги следиме и имплементираме законските измени;
  • Затоа што располагаме со одговорен тим кој прецизно, точно, ефективно и ефикасно си ја извршува својата работа;
  • Затоа што многу податоци кои се подразбирливи и најчесто користени нема потреба од нивно повторно внесување. Софтверот ги предлага, а корисникот само потврдува. Олеснета е работата на операторите, но и на сметководствената служба.
  • Затоа што програмот користи SQL база на податоци со која се гарантира сигурност на податоците (под условите и упатствата на користење).
  • Затоа што оваа база на податоци е можно да биде заедничка за повеќе работни места, односно за повеќе лица кои независно, на посебни компјутери поврзани во мрежа, ја користат програмата VERP – Vertex ERP.
  • Затоа што внесените податоци засекогаш се запишани во базата на податоци. Креираните документи исто така засекогаш се запишани во базата на податоци и можно е нивно повторно печатење ако за тоа се појави потреба.

 

За што е намент Vertex ERP?

 

Vertex ERP Пакети

 

Кој може да го користи Vertex ERP?

  • Фирми од сите дејности – сите трговски друштва
  • Фирми со повеќе филијали на различни локации (работа преку интернет)
  • Книговодствени бироа
  • Консалтинг друштва
  • Магацини
  • Производствени претпријатија
  • Конфекции
  • Градежни фирми
  • Ланец на маркети
  • Продавници
  • Бензински пумпи
  • Амбулантна продажба и теренска наплата
  • Бутици
  • Кафетерии
  • Ресторани
  • Фирми за кетеринг услуги
  • Киосци
  • Откупни центри на земјоделски производи
  • Откупни центри на цврст отпад
  • Ветеринарни клиники
  • Млекари
  • Вулканизери и сервиси на моторни возила
  • Фотокопири
  • Печатници
  • Цвеќари
  • Фото студија
  • Месарници
  • Фризерски студија
  • Студија за маникир и педикир
  • Комунални претпријатија
  • Кабелски оператори
  • Авто школи
  • Авто сервиси
  • Станици за технички преглед
  • Куќен совет

Што е потребно за да работи VERP-Vertex ERP?

 • Компјутер со процесор минимум Core 2 Duo, препорачано i3
 • RAM меморија минимум 2GB, препорачано 4GB
 • Оперативен систем: Windows 7, или понов
 • SQL Server EXPRESS
 • .NET Framework 2.0sp1 (за Windows 7 или понов OS – .NET Framework 3.5.1)

* За работа преку интернет потребно е SQL сервер-от да може „да се гледа“ од интернет, односно рутерот да биде соодветно конфигуриран.