Евиденција на раб. време

Брза и квалитетна услуга на клиентот е императив за секоја фирма. Брзата изработка на фактури, зависи од ергономијата на програмот и избегнување на непотребно повторливи процеси.

http://www.soyal.com.hk/english/ar-721u.htm