WHAT IS Vertex ERP?

Vertex ERP is software designed to enable complete enterprise resource planning and management. With its modular organisation it enables timely information flows, accuracy, precision and simple user interfaces towards collaboration.

Vertex ERP is flexible and incorporates all current legislative and standardisation changes.

Vertex ERP is scalable according the company size (small and big enterprises, regardless of the organisational structure can use it). It has been implemented in over 280 companies, with over 400 licences, performing accounting operations of over 4000 companies.

WHY Vertex ERP?

 • Затоа што нашите софтверски решенија се точни и прецизни;
 • Затоа што со користењето на нашиот софтвер се зголемува продуктивноста на вработените, се зголемува ефективноста и ефикасноста, а тоа придонесува до намалување на трошоците на корисникот;
 • Затоа што нудиме решенија кои се едноставни и лесни за користење од страна на корисниците;
 • Затоа што имаме големо искуство во анализирање на бизнис процесите во фирмите и изработка на решенија според потребите на фирмите;
 • Затоа што имаме големо искуство во имплементација на голем број на софтверски решенија во фирми од различни сектори со различни дејности низ цела држава;
 • Затоа што нудиме секакви консултации, поддршка и одржување со backup-ирање на податоците;
 • Затоа што ги прифаќаме советите, идеите и забелешките од корисниците за  надградување и усовршување на софтверот;
 • Затоа што ги следиме и имплементираме законските измени;
 • Затоа што располагаме со одговорен тим кој прецизно, точно, ефективно и ефикасно си ја извршува својата работа;
 • Затоа што многу податоци кои се подразбирливи и најчесто користени нема потреба од нивно повторно внесување. Софтверот ги предлага, а корисникот само потврдува. Олеснета е работата на операторите, но и на сметководствената служба.
 • Затоа што програмот користи SQL база на податоци со која се гарантира сигурност на податоците (под условите и упатствата на користење).
 • Затоа што оваа база на податоци е можно да биде заедничка за повеќе работни места, односно за повеќе лица кои независно, на посебни компјутери поврзани во мрежа, ја користат програмата VERP – Vertex ERP.
 • Затоа што внесените податоци засекогаш се запишани во базата на податоци. Креираните документи исто така засекогаш се запишани во базата на податоци и можно е нивно повторно печатење ако за тоа се појави потреба.

За што е намент Vertex ERP?

Requirements for installation and use VERP-Vertex ERP?

 • Computer with processor minimum Core 2 Duo, recommended i3
 • RAM minimum 2GB, recommended 4GB
 • Operating system: Windows 7, or later
 • SQL Server EXPRESS
 • .NET Framework 2.0sp1 (for Windows 7 or later OS – .NET Framework 3.5.1)

*For online work, it is necessary for the SQL server to be “viewed” from the Internet, that is, the router must be properly configured.

Што добивате со основниот пакет :