Our solutions

Vertex ERP

Accounting software

SMS - Service

InfoSystem

Portal Builder

Working time recording

Reception

Admission

Registry

Telephone exchange

Download

Invoicing Software

06.28.2008 – Last update – version

downloading the Instalation CD (iso 347 MB) – contains a SQL server MSDE2000A, dotNET Framework2.0, FakturiranjeSetup ver 1.1.4, …

downloading the FakturiranjeSetup ver 1.1.4 (exe 8.0 MB) – if you already have a SQL server, dotNET Framework2.0, here you can download only Fakturiranje

instructions

*video installation guide (swf)

Reception Software

23.11.2007 – Last update – version

– downloading the Instalation CD (iso 335 MB) – contains the SQL Server MSDE2000A, dotNET Framework2.0,RecepcijaSetup ver 1.0.4, …

downloading RecepcijaSetup ver 1.0.4 (exe 5.8 MB) – if you already have a SQL server, dotNETFramework2.0, here you can download only Recepcija

instructions

VERTEX BROADCAST SOLUTIONS

Вертекс Бродкаст Солушнс е компанија за развој и креирање на софтверски решенија за потребите на било која индустриска дејност. Еден од нашите најголеми продукти е ERP решението Vertex ERP.

Поради зголемувањето на обемот на работа, имаме потреба од вработување на програмер.

Доколку оваа позиција претставува интерес за Вас и сметате дека одговарате на наведените барања, испратете го своето CV на gmanceski@t-home.mk или vertexbroadcastsolution@gmail.com

 

ABOUT US

Vertex Broadcast Solution – фирма за консултантски и софтверски услуги, е специјализирана за изработка на софтверски решенија за потребите на македонското стопанство и пошироко.

Нашата фирма е составена од млади луѓе, добро обучени и секогаш расположени да Ви излезат во пресрет и да Ви помогнат во решавањето на Вашите барања.

Нашиот тим се состои од стручњаци од различни области со што во заемна соработка се трудиме да ги пресретнеме барањата на нашите клиенти и притоа секогаш тоа да биде направено на прецизен начин, точно, навремено и флексибилно.

Нашата цел е да им се овозможи на нашите клиенти во извршување на своите задачи и активности за да ги:

  • Задоволат потребите и интересот на корисниците. Крајна цел е тие да бидат задоволни од услугите кои што им се даваат,
  • Постигнување на што поголема економичност во работењето со максимално користење на постоечката опрема и работна рака,
  • Воспоставување на перманентна комуникација со корисниците и потполно разбирање за нивните предлози и сугестии.

Со нашите софтверски решенија Вашата фирма е понапред од конкуренцијата.

Покрај производите што ги имаме, стоиме на располагање за надоградба или изработка на софтвер по Ваше барање.

 

 

TEAM

Gjorgji Mancheski

Martina Naneska

Aleksandra Stojanoska

Elisaveta Stojanoska

Goran Ambardziev

Oliver Kuleski

Rubin Dimitrieski

Blagojce Jovanoski

Victoria Stojceska

Radmila Sokolovska Kochovska

V.B.S.DOOEL, 7500 Petar Pop Arsov 16

Telephone: +389 (0) 75/444-010

Tel/fax: +389 (0) 48/403-503

Skype: objectx.com.mk

e-mail: vertexbroadcastsolution@gmail.com

web: www.vertex.com.mk

facebook: @VertexBS

Sale/ e-mail: gmanceski@t-home.mk

Marketing – e-mail: gmanceski@t-home.mk

Working hours: Mon. – Fri.| 08:00ч. – 16:00 h