Производи

Vertex ERP

Софтвер за фактурирање

SMS – Сервис

InfoSystem

Portal Builder

Евиденција на раб. време

Рецепција

Приемен

Регистер

Телефонска Централа

Симнување

Софтвер за Фактурирање

06.28.2008 – Последно ажурирање – верзија

симнување на Инсталационо CD (iso 347 MB) – содржи SQL сервер MSDE2000A, dotNET Framework2.0, FakturiranjeSetup вер 1.1.4, …

симнување на FakturiranjeSetup вер 1.1.4 (exe 8.0 MB) – ако веќе имате SQL сервер, dotNET Framework2.0, овде се симнува само Fakturiranje

упатство

*видео упатство за инсталација (swf)

Софтвер за Рецепција

23.11.2007 – Последно ажурирање – верзија

– симнување на Инсталационо CD (iso 335 MB) – содржи SQL сервер MSDE2000A, dotNET Framework2.0,RecepcijaSetup вер 1.0.4, …

симнување на RecepcijaSetup вер 1.0.4 (exe 5.8 MB) – ако веќе имате SQL сервер, dotNETFramework2.0, овде се симнува само Recepcija

упатство

ВЕРТЕКС БРОДКАСТ СОЛУШНС

Вертекс Бродкаст Солушнс е компанија за развој и креирање на софтверски решенија за потребите на било која индустриска дејност. Еден од нашите најголеми продукти е ERP решението Vertex ERP.

Поради зголемувањето на обемот на работа, имаме потреба од вработување на програмер.

Доколку оваа позиција претставува интерес за Вас и сметате дека одговарате на наведените барања, испратете го своето CV на gmanceski@t-home.mk или vertexbroadcastsolution@gmail.com

 

ЗА НАС

Vertex Broadcast Solution – фирма за консултантски и софтверски услуги, е специјализирана за изработка на софтверски решенија за потребите на македонското стопанство и пошироко.

Нашата фирма е составена од млади луѓе, добро обучени и секогаш расположени да Ви излезат во пресрет и да Ви помогнат во решавањето на Вашите барања.

Нашиот тим се состои од стручњаци од различни области со што во заемна соработка се трудиме да ги пресретнеме барањата на нашите клиенти и притоа секогаш тоа да биде направено на прецизен начин, точно, навремено и флексибилно.

Нашата цел е да им се овозможи на нашите клиенти во извршување на своите задачи и активности за да ги:

  • Задоволат потребите и интересот на корисниците. Крајна цел е тие да бидат задоволни од услугите кои што им се даваат,
  • Постигнување на што поголема економичност во работењето со максимално користење на постоечката опрема и работна рака,
  • Воспоставување на перманентна комуникација со корисниците и потполно разбирање за нивните предлози и сугестии.

Со нашите софтверски решенија Вашата фирма е понапред од конкуренцијата.

Покрај производите што ги имаме, стоиме на располагање за надоградба или изработка на софтвер по Ваше барање.

 

 

Тим

Ѓорѓи Манчески

Мартина Нанеска

Александра Стојаноска

Елисавета Стојаноска

Горан Амбарџиев

Оливер Кулески

Рубин Димитриески

Благојче Јованоски

Викторија Стојческа

Радмила Соколовска Кочовска

В.Б.С.ДООЕЛ, 7500 Петар Поп Арсов 16

Телефон: +389 (0) 75/444-010

Тел/фах: +389 (0) 48/403-503

Skype: objectx.com.mk

e-mail: vertexbroadcastsolution@gmail.com

web: www.vertex.com.mk

facebook: @VertexBS

Продажба / e-mail: gmanceski@t-home.mk

Маркетинг – e-mail: gmanceski@t-home.mk

Работно време: Пон. – Пет. | 08:00ч. – 16:00 ч.